divadlo plné farieb

Repertoár

SVADOBNÉ KOŠELE

Karel Jaromír Erben
Teatro Colorato v spolupráci s Divadlom DOMINUS Močenok
Vtipné aj strašidelné divadelné spracovanie troch Erbenových balád - "Zlatý kolovrat", "Vodník" a "Svadobné košele" zo známej zbierky "Kytice".


Autor: Karel Jaromír Erben
Preklad: Ľubomír Feldek 
Dramaturgia: Juraj Fotul
Réžia: Peter Weinciller a.h.

Účinkujú: Mária Blehová, Monika Ternerová, Tomáš Danko

 

Babička, ktorej rodičia zverili do opatery dve neposedné detiská, sa pokúša nezbedníkov uložiť a prečítať im na dobrú noc strašidelné príbehy. Podarí sa jej zaujať ich?
 

Ocenenia:

2014 Hlavná cena (XXII. ročník celonárodného festivalu Gorazdov Močenok)
2017 Laureát (1. miesto) (XX. ročník Festivalu Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom)
2017 Monika Ternerová - Cena za najlepší ženský herecký výkon (XX. ročník Festivalu Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom)
2017 Peter Weinciller - Cena za režijno-dramaturgickú koncepciu (XXV. ročník Celoštátny festival hier s dedinskou tematikou v Trebišove)
2017 Monika Ternerová - Cena za ženský herecký výkon (XXV. ročník Celoštátny festival hier s dedinskou tematikou v Trebišove)

 

SVADOBNÉ KOŠELE, čo prebývajú v nás

  Už niekoľko rokov sa súbor DOMINUS inšpiruje veľkými literárnymi predlohami z domácej i zahraničnej proveniencie, divadelnými hrami alebo rôznymi formami transkripcie prózy i poézie do dramatického diela. Príkladom (nie ojedinelým) je tohoročná prezentácia troch balád zo zbierky Kytice českého romantického básnika Karla Jaromíra Erbena (1811 - 1870): Zlatý kolovrat, Vodník, Svadobné košele v preklade-prebásnení Ľubomíra Feldeka.

  Klasická tvorba a pôvab Erbenových balád (dnes často považovaných za archaický text) získavajú novú dimenziu cez výsostne divadelnú metaforickosť. Zrozumiteľne napísané, zrežírované aj interpretované dramatické situácie prezrádzajú cit pre poéziu, skladbu, vyabstrahované jadro (téma, príbeh, dej), kde sa na malej ploche ocitne silno vypovedaná myšlienka prostredníctvom premyslenej mizanscény, originálnych nápadov, obrazov, strihov, práce s detailom a prekvapivých point.

  Viacvrstvovému scénickému rozprávaniu slúžia ďalšie výrazové komponenty: minimalistická scéna (posteľ s vankúšmi, prikrývkou, hojdacie kreslo, kniha i prestretý koberec, čo vyhraňuje plochu hracieho priestoru deja i sprievodného slova), v mnohorakej premene pred divákmi, civilné kostýmovanie tria interpretov s možnosťou preskupovania či prechodu postáv v štruktúre diela.

  Invenčná zvukokresba sprevádzajúca všetky tri balady je poéziou v poézii, posúva dej, vytvára náladu, atmosféru, rytmus, strihy; je emocionálnou výstužou šťastných i tragických osudov postáv - raz dodáva hravý, fantazijný až snový rozmer, inokedy útechu v beznádeji, krutosti, vášni...

  Herecká kreativita - vo všetkých jazykových aj mimojazykových prejavoch dominuje na scéne režijnému zámeru, je presvedčivá, zrozumiteľná, podmanivá. Jej pridanou hodnotou je nadhľad, duchaplnosť prechodov z úloh komentátora či rozprávača príbehu do úlohy dramatickej postavy (v trojici účinkujúcich i v trojici balád). A je to práve nadhľad - odstup či odľahčenie situácií scudzovacími prvkami, ktorý dodáva tragikomický náboj mnohým dramatickým pasusom, chráni ich pred sklzom do patetickosti či do morbídnosti.

  Sprítomnenie súčasnosti v auditívnych (slovo, spev, zvuky) i vizuálnych (kostýmovanie, rekvizity, scéna) prvkov inscenácie napovedá, že tento príbeh boja dobra a zla, pokušenia a vnútornej sily, odvahe odolať sa môže stať kdekoľvek na svete, v ktorejkoľvek dobe.

  Pripomeňme si to.                                                                                 Elena Bakošová

späť
NOEMOVA ARCHA alebo nezabudni na slona Ó sláva hviezd ó sláva Michelangelo Oko za oko Tajomstvo prázdneho hrobu
Fond na podporu umenia Staré Mesto Bratilsava Katolícke Noviny Výveska.sk Rádio Lumen Ars Bratislavensis