divadlo plné farieb

O divadle

Teatro Colorato - divadlo plné farieb

       Teatro Colorato tvoria mladí profesionálni divadelníci, absolventi vysokých umeleckých škôl a herci bratislavských i mimobratislavských divadiel.

       Teatro Colorato sa formovalo postupne. Najskôr pôsobilo ako voľné divadelné profesionálne zoskupenie pod záštitou iných občianskych združení (napr. FIYO); neskôr tvorcovia svoje aktivity zjednotili pod Občianskym združením Boris, ktoré v súčasnosti Teatro Colorato zastrešuje. Okrem svojej pôvodnej divadelnej tvorby sa divadlo venuje organizácií rozličných kultúrnych a umeleckých podujatí. Má bohatú zájazdovú činnosť a rozvíja projekty na medzinárodnej úrovni.

       Jedným z cieľov divadla je spájať mladých umelcov, talentovaných tvorcov i skúsených profesionálov z rôznych divadiel, (ktorí by možno inak nemali možnosť tvorivo sa stretnúť) a vytvárať tak platformu pre spoluprácu, ktorej výsledkom budú hodnotné umelecké produkcie. Ako to i názov divadla predznačuje – „colorato“ – znamená „farebný“, „farbistý“, „plný farieb“. Také chce byť aj naše divadlo. Farebné nielen v kostýmoch a scénografii, ale aj v rozličnosti foriem, druhov, žánrov a tvorivých prístupov. Má ambíciu prinášať na javisko zaujímavé, živé, dynamické inscenácie prepletené humorom a úsmevným pohľadom na svet. Dôležitým výrazovým prvkom je minimalizmus, scénická skratka, metafora, obraz a hudba.

       V súčasnosti má Teatro Colorato v repertoári už niekoľko úspešných inscenácií, s ktorými sa malo možnosť, okrem početných repríz v domácom prostredí, prezentovať aj v zahraničí. Veríme, že i naďalej si zachová divácku priazeň, ako aj vysoko pozitívne ohlasy laickej i odbornej verejnosti.

 

Michelangelo Ó sláva hviezd ó sláva Tajomstvo prázdneho hrobu NOEMOVA ARCHA alebo nezabudni na slona Oko za oko
Fond na podporu umenia Staré Mesto Bratilsava Výveska.sk