MAČKOMYŠIA VOJNA

aktuálne už nie je v repertoári

Veselá scénická "anekdota" o vzbure úbohých myší proti veľkej mačacej oblude.

Starobylú byzantskú hru "Katomyomachia" v preklade Petra Kuklicu uvádzame v celoslovenskej premiére.

Autor:  Theodor Prodrom
Preklad:  Peter Kuklica
Výber textu: Ondrej Rác
Dramaturgia a úprava textu: Juraj Fotul
Výroba bábok: Juraj Fotul
Hudba:  Igor Baar
Réžia:  Peter Weinciller


Účinkujú: Mária Guldanová a Peter Pavlík
 

Dĺžka predstavenia je 40 min. bez prestávky