Občianske združenie Boris

  • je dobrovoľné neziskové občianske združenie s právnou subjektivitou, ktoré sa usiluje realizovať ciele uvedené vo svojich stanovách. Predmetom činnosti je tvorba a organizovanie kultúrnych podujatí, ktoré budú prispievať k šíreniu umeleckých hodnôt. Združenie môže spolupracovať s domácimi aj zahraničnými subjektmi, ktorých činnosť a ciele sú blízke cieľom združenia.

  • Predpokladá slobodu umeleckého vyjadrenia na stretnutiach, podujatiach, workshopoch a literárnych a ďalších podujatiach. 

  • oficiálne vzniklo 12. apríla 2010 

  • O. Z. Boris tvorí Správna rada a predseda. Okrem predsedu má i svojich zástupcov, podpredsedu a bohatú členskú základňu; formálne tiež zastrešuje Teatro Colorato.

Boris

     Je maskotom a výraznou osobnosťou Teatro Colorato. Na jeho počesť bolo pomenované aj Občianske združenie. Jeho pôvod je neznámy, ako aj jeho rodičia. Isté je, že pochádza zo ZSSR. Celým menom: Boris Optimista. Bol adoptovaný na Slovensko. Vieme, že počas čias totality strávil svoje detstvo za mrežami – v moskovskej ZOO. V súčasnosti pôsobí na Slovensku. Často moderuje rozličné podujatia; najmä stretnutia mladých po celej krajine. Ako účastník sa zúčastnil rozličných medzinárodných i svetových stretnutí. Je veľký cestovateľ. Počas svojho európskeho pobytu navštívil množstvo krajín a miest (Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Českú Republiku, Maďarsko, Španielsko, Portugalsko, Monako, Holandsko, Chorvátsko, Bosnu a Hercegovinu i Spojené Arabské Emiráty).

     V roku 2003 pri praní v automatickej práčke utrpel ťažké zranenie krku a poranenie eustachovej trubice, následkom čoho musel byť hospitalizovaný na PBK KE (Prvej Bábkarskej Klinike v Košiciach), kde vďaka odbornému zásahu lekárov (najmä vďaka primárke MVDr. Viere Šebejovej) sa úspešne zrehabilitoval. Azda najväčšiu traumu zažil v roku 2011 v Madride, kde ho chceli tri mladé japonské fanúšičky za horibilnú sumu odkúpiť (možno aj do otroctva!). Vzápätí na to však na pieskovej pláži v Alicante dostal od slovenských pútničiek značkové náramkové hodinky (zn. HIP-HOP) a tým sa celá situácia značne upokojila.

     Venuje sa tiež prednáškovej činnosti. Rád prednáša o svojom neľahkom období strávenom za mrežami a o potrebe slobody v „ľudskej“ spoločnosti. Prednášky však často realizuje vo veľmi špecifickom čase – medzi druhou a treťou hodinou rannou. Tvrdí, že pre typ takejto prednášky je to najvhodnejší čas. V budúcnosti plánuje vydať na túto tému publikáciu s názvom: „Hикогда больше“. Ovláda niekoľko jazykov. V kolektíve je veľmi obľúbený; má veľké zázemie fanúšikov - najmä fanúšičiek. Pripravuje svoju funpage.