Naše priestory

 

Divadlo sídli na Františkánskom námestí v centre Bratislavy (Staré Mesto) v priestoroch bývalej známej Kláštornej vinárne. 

Počas tvrvania silnej vlny COVID-u sme sa svojpomocne pustili do čistenia a reparácie priestorov a v dňoch 6. a 10. júna 2021 prebehlo slávnostné otvorenie. 

Kapacita divadla je 80 - 100 miest pre divákov (maximum 110).

Vzadu za hľadiskom je k dispozícii tzv. Divadelný klub, ktorý slúži na účely spoločenských stretnutí po premiérach i predstaveniach, ale aj ako divadený "bar" počas bežnej divadelnej prevádzky. V zimných mesiacoch funguje aj ako šatňa pre divákov. 

Rozmery javiska sú:

šírka: 7,3m
hĺbka: 7m
výška v najvyššom bode oblúka: 3m 

Za javiskom sa nachádza herecká šatňa a sklad techniky, kostýmov a kulís.