Rezký Hviezdoslav

mloki.sk, Katarína K. Cvečková, 27.apríl 2014
Zdroj: https://mloki.sk/rezky-hviezdoslav/

Čo sa stane, ak sa v divadle ocitnú Hviezdoslavove balady, tri dievčatá v krojoch, jedna stolička a cimbal? Môže z toho pokojne vzniknúť patetické divadlo poézie či ťažko zrozumiteľná inscenácia s prvkami folklóru. A predsa, po predstavení Ó Sláva Hviezd Ó Sláva v Arteatre som po dlhšej dobe mala naozaj vydarený divadelný zážitok, po ktorom som si hovorila: „Ó sláva ti, HviezdÓsláv! Kde si bol doteraz?“