Divadlo plné farieb

 

     Teatro Colorato tvoria mladí profesionálni divadelníci, absolventi vysokých umeleckých škôl a renomovaní herci bratislavských i mimobratislavských divadiel.


      Teatro Colorato sa formovalo postupne. Najskôr pôsobilo ako voľné divadelné profesionálne zoskupenie. Neskôr tvorcovia svoje aktivity zjednotili pod Občianskym združením Boris, ktoré v súčasnosti Teatro Colorato zastrešuje. Okrem svojej pôvodnej divadelnej tvorby sa divadlo venuje organizácií rozličných kultúrnych a umeleckých podujatí. Má bohatú zájazdovú činnosť a rozvíja projekty na medzinárodnej úrovni.       Jedným z cieľov divadla je spájať mladých umelcov, talentovaných tvorcov i skúsených profesionálov z rôznych divadiel, (ktorí by možno inak nemali možnosť tvorivo sa stretnúť) a vytvárať tak platformu pre spoluprácu, ktorej výsledkom budú hodnotné umelecké produkcie. Ako to i názov divadla predznačuje – „colorato“ – znamená „farebný“, „farbistý“, „plný farieb“. Také chce byť aj naše divadlo. Farebné nielen v kostýmoch a scénografii, ale aj v rozličnosti foriem, druhov, žánrov a tvorivých prístupov. Má ambíciu prinášať na javisko zaujímavé, živé, dynamické inscenácie prepletené humorom a úsmevným pohľadom na svet. Dôležitým výrazovým prvkom je minimalizmus, scénická skratka, metafora, obraz a hudba.


      V súčasnosti má Teatro Colorato v repertoári viacero úspešných inscenácií, s ktorými sa malo možnosť, okrem početných repríz v domácom prostredí, prezentovať aj v zahraničí. Veríme, že i naďalej si zachová divácku priazeň, ako aj vysoko pozitívne ohlasy laickej i odbornej verejnosti.