Bohuslav Martinů: POLNÍ MŠE

hudobno-scénická kompozícia

Hudobno-scénická kompozícia, ktorá vychádza z vokálno-inštrumentálneho diela najvýznamnejšieho predstaviteľa českého neoklasicizmu Bohuslava Martinů s názvom vzniklo ako reakcia na vypuknutie II. svetovej vojny so silne výpovednými textami Jiřího Muchy pre barytón, mužský zbor, dychové nástroje, klavír a perkusie. My ho uvádzame v komornejšej hudobnej úprave, na ktorú sa podujal skladateľ Viliam Graffinger.

 
Alarmujúce varovanie pred hrôzami vyeskalovaných ozbrojených konfliktov a volanie po vzájomnom rešpekte a tolerancii medzi národmi i medzi sebou navzájom a témy, ktoré sa nám ešte pred niekoľkými mesiacmi mohli javiť ako neaktuálne a neživé sa opätovne hlásia so svojou naliehavosťou.
 
Tvorivý tím:
autori scénicko-výtvarného konceptu: Michaela Zajačková, Peter Pavlík, Peter Weinciller
dramaturgický výber: Marek Mokoš
hudobná úprava: Viliam Graffinger
účinkujú:
klavír a hudobné naštudovanie: Andrea Bálešová
akordeón: Ana Vyparinová Krsmanovič
bicie: David Vokalik, Patrik Horňáček
barytón: Benjamín Rudík
tenor: Pavol Oravec
Vojak: Henrich Gibala
 
Vznik inscenácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a tiež Nadácia Fides et Ratio