LÚČE OTCOVSTVA

poetické divadelné zamyslenie o hľadaní identity otcovstva

obrazové poeticko-filozofické zamyslenie o otcovstve v jednom obraze

Nádherná filozoficko-poetická hra jednej z najväčších osobností 20. a 21. storočia – Karola Wojtyłu (Jána Pavla II.) hovorí o vysoko aktuálnych témach - o absencii a potrebe otca v súčasných rodinách, o témach materstva, synovstva i samoty.

Raggi di paternitá / Promieniowanie ojcostwa  (misterium)

Autor: Karol Wojtyła
Preklad z poľského originálu: Lucia Selepová
Dramaturgia: Juraj Fotul

Hudba: Igor Baar
Pohybová spolupráca: Helena Žitňanová a Vojtech Takáč
Réžia: Peter Weinciller

Účinkujú: Štefan Bučko, Jana Valocká, Dominika Žiaranová

dĺžka predstavenia 45 min. bez prestávky