PLIAGY A HNUSOBY

hosťovanie Túlavého divadla

komédia

absurdná situácia neznámej nákazy demaskuje vzťahy v rodine a skutočné životy jej členov

Rodina vo svojom dome uprostred večere. Stretávajú sa po celom dni, aby na prvý pohľad naplnili rutinu normálne fungujúcej rodiny. Otec, mama, syn, dcéra i babka žijú svoje životy tak, že tí druhí v rodine o nich už dávno stratili prehľad. Odrazu do domu k rodine vnikajú maskovaní epidemiológovia. Neznáma nákaza si vyžiada mimoriadne opatrenia. Mimo iné – opäť po rokoch zaviesť hranice. Situácia ich zastihne nepripravených, a tak sa rodina dostáva do ťažkej situácie. Hranica rozdelí nielen miestnosti domu, ale aj členov rodiny na dve časti – bez akejkoľvek možnosti túto hranicu prekročiť, alebo prejsť z obývačky do kuchyne. Táto absurdná situácia absolútne demaskuje vzťahy v rodine a skutočné životy jej členov, o ktorých tí ostatní nemajú ani tušenie. Kto by predpokladal, že babička je, okrem iného, aj skutočný internetový trol, alebo kto vlastne vymuroval pod pivnicou kryt plný potravín a minerálky?! K rodine sa pripletú aj ďalšie dve osoby. Sused – starý Mažgút, ktorý im predpovedá budúcnosť na základe toho, že vidí všetko, čo sa nestane a Ukrajinka Alija, ktorá tu uviazla na ceste za svojou dcérou. A tak postupne spoznávame, že Pliagy sú pliagy, ale Hnusoby, sú hnusobami v nás.

  • Autor a réžia: Jakub Nvota
  • Účinkujú: Anna Čonková, Lucia Hurajová, Zuzana Kyzeková, Adela Mojžišová, Daniela Šencová / Silvia Soldánová, Radovan Hudec, Štefan Martinovič, Štefan Richtárech, Jakub Ružička