Piazzotango I Ivana Ecetová Quartet

koncert

koncert temperamentného a emóciami nabitého argentínskeho Tanga a zhudobnenej poézie básnika Horacia Ferrera rovnako fenomenálnym argentínskym skladateľom Astorom Piazzollom v jedinečnom prevedení štvorice profesionálnych umelcov


 

Ivana Ecetová 

je multižánrová speváčka s charizmatickým prejavom a podmanivým hlasom. Talentovaná speváčka pôvodom z Lučenca, vyštudovala klasický sólový spev na Štátnom konzervatóriu v Bratislave v triede sólistky Opery SND doc. Mgr. Art. Heleny Holičkovej ArtD, neskôr pokračovala v štúdiu na Pedagogickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je spoluzakladateľkou a speváčkou komorného ženského zoskupenia Trio Fatal a Ivana Ecetová TRIO, neskôr Quartet, zameraných na interpretáciu diela argentínskeho skladateľa Astora Piazzollu a iných skladateľov argentínskeho tanga. Ivana sa ako sólová speváčka špecializuje na interpretáciu argentínskeho tanga, vášnivej, nostalgickej i noblesnej hudby s charakteristickým temperamentom, ktorú interpretuje s nesmiernym citom v pôvodnom jazyku, teda argentínskej španielčine.


V rokoch 2015 - 2022 pôsobila aj ako sólová speváčka populárnej Bratislavskej kapely Pressburger Klezmer Band, ktorá interpretuje predovšetkým hudbu východoeurópskych židov, tzv. klezmer a dodnes v kapele hosťuje. V r. 2017 nahrala s PKB CD Baladen.  V roku 2019 vydala kapela Pressburger Klezmer Band svoje debutové LP z rovnomenným názvom Balady a CD a LP  Korene, na ktorom Ivana tiež spolupracovala. Koncertuje doma aj v zahraničí, zároveň je aj úspešnou hlasovou pedagogičkou.

 

Iveta Vojtušová

Pochádza zo Spišskej Novej Vsi.

Študovala na konzervatóriu v Košiciach ( r. 1993-1999), neskôr pokračovala v štúdiu  na Univerzite Komenského v Bratislave.

Popri štúdiu účinkovala v rôznych komorných zoskupeniach a orchestroch  na Slovensku i v zahraničí. 

V roku 2008 sa ako huslistka stala súčasťou tria "Ditto singers"  ,s ktorým po úspešnom absolvovaní konkurzu účinkovala až do roku 2013  na zaoceánskych lodiach. Podarilo sa jej tak hrať na všetkých kontinentoch sveta - okrem Austrálie.

Od roku 2002 vyučuje hru na husliach a tiež hudobnú náuku na Základnej umeleckej škole Exnárova 6 v Bratislavskom Ružinove.

Popri pedagogickej činnosti vystupuje s Komorným orchestrom "Incipit" v Taliansku a ako členka kvarteta Ivany Ecetovej na Slovensku i v zahraničí.

 

Ana Vyparinová Krsmanović 

pochádza z Belehradu (Srbsko). Základné a stredné hudobné vzdelanie ukončila v Belehrade . Štúdium hry na akordeón absolvovala na VŠMU v Bratislave v triede prof. Borisa Lenka. V tomto období začala spolupracovať s viacerými interpretmi v rámci komornej hry (flauta, hoboj, klavír, spev a i. ), s ktorými premiérovo uviedla niekoľko diel slovenských skladateľov (J. Kmiťová, B. Milaković, M. Piaček a i.). V roku 2005 nahrala sólovú skladbu Ľ. Čekovskej “Fragments and Elegies”, ktorá bola súčasťou profilového CD skladateľky. V roku 2021 ukončila doktorandské štúdium na VŠMU v triede doc. Jordany Palovičovej. Je aktívnou členkou hudobného zoskupenia Ivana Ecetová Quartet a niekoľko rokov spolupracuje s klaviristkou Zuzanou Zamborskou. Účinkuje v Radošinskom naivnom divadle v rámci divadelného predstavenia Mužské oddelenie.

 

Matúš Ferko

pochádza z Košíc. Študoval  na konzervatóriu v Košiciach. Je absolventom hry na klavíri na VŠMU v klavírnej triede doc. Mgr. Art. Jordany Palovičovej ArtD. Momentálne pôsobí ako korepetítor, klavírista a dirigent v divadle Nová Scéna v Bratislave, kde participuje na niekoľkých muzikálových predstaveniach, ako napr.: Bedári, Cyrano z predmestia, Turandot, The Bodyguard , či najnovšie Oliver. Zároveň sa venuje producentskej a skladateľskej činnosti a spolupracuje s množstvom známych interpretov, predovšetkým spevákov. Svoje dlhoročné skúsenosti korepetítora zúročil v minulosti aj ako korepetítor opery SND a od roku 2015 je stálym členom Kvarteta Ivany Ecetovej. Vystupuje doma aj v zahraničí.